DUMIR, s.r.o.

Obchodné zastúpenie firiem J.T.O. System, SENSIT, CRESSTO, COMET SYSTEM, Danfoss, Regmet, DATATHERM, MAVE a spol., Prematlak, SMARIS, JUMO, BELIMO a Johnson Controls


Sortiment » Všetky položky » Ni1000-PNL1/PNS1
« späť

Ni1000-PNL1/PNS1

Kategória: Analógové prevodníky » Prevodníky Ni1000-PNL1/PNS1
Ni1000-PNL1/PNS1

Na stiahnutie

Výrobca: SMARIS

Vstupný senzor Ni1000 (Ni 100, 200, 500, 2000) (6180 ppm, po dohode 5000 ppm) Pripojenie senzoru 2 alebo 3 vodičové linearizácia: Prevedenie na lištu, na stenu alebo do hlavice Výstupný signál 4–20 mA (prúdová slučka), 0–20 mA, 0–5 V, 0–10 V (trojvodičové pripojenie výstupu) Štandardná signalizácia poruchy senzoru nadprúdom alebo podprúdom

použitie: Prevodníky sú určené pre prevod signálu z odporových vysielačov teploty Ni1000 (TK6180 ppm / ° C, 5000 ppm / ° C) na priemyselné unifikované signály. Výstupný signál je lineárny s teplotou.

popis: Signál z odporového vysielača je privedený na vstup prevodníka. Pre kompenzáciu odporu prívodov je možné zvoliť buď trojvodičové pripojenie snímača alebo dvojvodičové pripojenie snímača s pomocnou kompenzačnéj slučky (pozri obrázok). Výstupom je niektorý z unifikovaných analógových signálov (pozri ďalej), ktorý je lineárny s teplotou. Táto rada prevodníkov nie je vybavená galvanickým oddelením vstupného a výstupného signálu.

Technické parametre

Vstupný signál Odporový snímač teploty Pt 100 (podľa ČSN IEC 751), Ni1000 (TK6180 ppm/°C, 5000 ppm/°C) ,iné po dohode
Zapojenie snímača Trojvodičové (vplyv odporu prívodov max 0,02% / 1 Ohm)
Dvojvodičové s kompenzačnou slučkou (vplyv odporu prívodov max 0,04% / 1 Ohm)
Prúd pretekajúci snímačom cca 0,1 mA (Ni1000)
Štandardné meracie rozsahy -50 až + 50°C,-50 až +150°C
-20 až + 60°C,-20 až +140°C
0 až + 50°C, 0 až +100°C
0 až +150°C, 0 až +200°C
0 až +250°C, 0 až +300°C
0 až +400°C, 0 až +500°C, 0 až +600°C
Výstupný signál lineárne s teplotou, možno dodať prevedenie s niektorým z unifikovaných výstupov
- dvojvodičové napájenie 4 až 20 mA
- trojvodičové napájanie 0 až 20 mA, 0 až 5V, 0 až 10V, 4 až 20 mA
Napájacie napätie dvojvodičové napájanie 4 až 20 mA 11 až 30 VDC
trojvodičové napajanie 19 až 30 VDC
(ochrana proti prepolovaniu napájacieho napätia)
Maximálna hodnota zaťažovacieho odporu v prúdovej slučke pri VS = 24 VDC 600 Ohm (dvojvodič 4 až 20 mA)
pri VS = 19 VDC 600 Ohm (trojvodič 0 až 20 mA)

© 2009 - 2021 DUMIR, s.r.o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.