DUMIR, s.r.o.

Obchodné zastúpenie firiem J.T.O. System, SENSIT, CRESSTO, COMET SYSTEM, Danfoss, Regmet, DATATHERM, MAVE a spol., Prematlak, SMARIS, JUMO, BELIMO a Johnson Controls


Sortiment » Všetky položky » Pt100-PPL1/ PPS1
« späť

Pt100-PPL1/ PPS1

Kategória: Analógové prevodníky » Prevodníky Pt100-PPL1 / PPS1
Pt100-PPL1/ PPS1

Na stiahnutie

Výrobca: SMARIS

Prevodníky pre odporový vysielač teploty Pt 100 (PPS1, PPL1) s unifikovanými výstupmi 4 až 20 mA, 0 až 20 mA, 0 až 10 V, 0 až 5 V.

použitie: Prevodníky sú určené pre prevod signálu z odporových vysielačov teploty Pt 100 (podľa STN IEC 751) na priemyselné unifikované signály. Výstupný signál je lineárny s teplotou.

popis: Signál z odporového vysielača je privedený na vstup prevodníka. Pre kompenzáciu odporu prívodov je možné zvoliť buď trojvodičové pripojenie snímača alebo dvojvodičové pripojenie snímača s pomocnou kompenzačnej slučky (pozri obrázok). Výstupom je niektorý z unifikovaných analógových signálov (pozri ďalej), ktorý je lineárny s teplotou. Táto rada prevodníkov nie je vybavená galvanickým oddelením vstupného a výstupného signálu.

Technické parametre

Vstupný signál Odporový snímač teploty Pt 100 (podľa ČSN IEC 751), Ni1000 (TK6180 ppm/°C, 5000 ppm/°C) ,iné po dohode
Zapojenie snímača Trojvodičové (vplyv odporu prívodov max 0,02% / 1 Ohm)
Dvojvodičové s kompenzačnou slučkou (vplyv odporu prívodov max 0,04% / 1 Ohm)
Prúd pretekajúci snímačom cca 0,5 mA (Pt100)
Štandardné meracie rozsahy -50 až + 50°C,-50 až 150°C
-20 až + 60°C,-20 až 140°C
0 až + 50°C, 0 až 100°C
0 až + 150°C, 0 až 200°C
0 až + 250°C, 0 až 300°C
0 až + 400°C, 0 až 500°C, 0 až +600°C
Výstupný signál lineárne s teplotou, možno dodať prevedenie s niektorým z unifikovaných výstupov
- dvojvodičové napájanie 4 až 20 mA
- trojvodičové napájanie 0 až 20 mA, 0 až 5V, 0 až 10V, 4 až 20 mA
Napájacie napätie dvojvodičové napájanie 4 až 20 mA 11 až 30 VDC3
trojvodičové napájanie 19 až 30 VCD
(ochrana proti prepolovaniu napájacieho napätia)
Maximálna hodnota zaťažovacieho odporu v prúdovej slučke pri VS = 24 VDC 600 Ohm (dvojvodič 4 až 20 mA)
pri VS = 19 VCD 600 Ohm (trojvodič 0 až 20mA,4-20mA)

© 2009 - 2021 DUMIR, s.r.o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.