DUMIR, s.r.o.

Obchodné zastúpenie firiem J.T.O. System, SENSIT, CRESSTO, COMET SYSTEM, Danfoss, Regmet, DATATHERM, MAVE a spol., Prematlak, SMARIS, JUMO, BELIMO a Johnson Controls


Sortiment » Všetky položky » REOL1/REOS1
« späť

REOL1/REOS1

Kategória: Analógové prevodníky » Prevodník reostatu-REOL1/REOS1
REOL1/REOS1

Na stiahnutie

Výrobca: SMARIS

Prevodníky pre odporový vysielač zapojený ako reostat s unifikovanými výstupmi 4 až 20 mA, 0 až 20 mA, 0 až 10 V, 0 až 5 V.

použitie: Prevodníky sú určené pre prevod signálu z odporových vysielačov reostatu a potenciometra na priemyselné unifikované signály. Výstupný signál je lineárny so zmenou hodnoty vstupného rezistora.

popis: Signál z odporového vysielača je privedený na vstup prevodníka. Oba odporové vysielače (reostat aj potenciometer) sú pripojené trojvodičové, čo umožňuje kompenzovať vplyv odporu prívodov. Výstupom je niektorý z unifikovaných analógových signálov (pozri ďalej), ktorý je lineárny so zmenou hodnoty vstupného rezistora. Táto rada prevodníkov nie je vybavená galvanickým oddelením vstupného a výstupného signálu.

Technické parametre

Vstupný signál Odporový snímač zapojený jako reostat alebo potenciometer
Zapojenie snímača Trojvodičové - kompenzovaný vplyv odporu prívodov (napr. 0 až 100 Ohm reostat <0,012% / 1 Ohm)
Štandardné meracie rozsahy 0 až 100 Ohm
5 až 105 Ohm
0 až 500 Ohm
0 až 1000 Ohm
0 až 5000 Ohm
Výstupný signál lineárne s priebehom hodnoty rezistora, možno dodať prevedenie s niektorým z unifikovaných výstupov
dvojvodičové napájanie 4 až 20 mA
trojvodičové napájanie 0 až 20 mA,0až5V,0až10V,4až20mA
Napájacie napätie dvojvodičové napájanie 4 až 20 mA 11 až 30 VDC
trojvodičové napájanie 19 až 30 VCD
(ochrana proti prepólovaniu napájacieho napätia)
Maximálna hodnota zaťažovacieho odporu v prúdovej slučke pri VS = 24 VDC 600 Ohm (dvojvodič 4 až 20 mA)
pri VS = 19 VDC 600 Ohm (trojvodič 0 až 20 mA, 4 - 20 mA)

© 2009 - 2021 DUMIR, s.r.o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.