DUMIR, s.r.o.

Obchodné zastúpenie firiem J.T.O. System, SENSIT, CRESSTO, COMET SYSTEM, Danfoss, Regmet, DATATHERM, MAVE a spol., Prematlak, SMARIS, JUMO, BELIMO a Johnson Controls


Sortiment » Všetky položky » SLM
« späť

SLM

Kategória: Inteligentné prevodníky » Programovatelný prevodník SLM
SLM

Na stiahnutie

Výrobca: SMARIS

· Inteligentný prevodník novej generácie, svojou nízkou cenou konkuruje analógovým prevodníkom · Jeden typ prevodníka pre všetky bežné odporové snímače a termočlánky · A / D prevod 16 bitov, D / A prevod 16 bitov · Výstupný lineárny signál 4 až 20 mA alebo 20 až 4 mA (pasívne dvoudrát) · Časová konštanta tlmenia voliteľná v rozsahu 0.3 s až 100 s · Možnosť užívateľské linearizácie z vlastného súboru

použitie: Programovateľný merací prevodník je určený pre prevod priemyselných signálov z odporového snímača teploty alebo termočlánku na unifikovaný priemyselný signál 4 až 20 mA.

popis: SLM je mikroprocesorom riadený merací prevodník s digitálnym spracovaním signálu. Vstupný signál je pomocou 16_bitového A / D prevodníka prevedený na digitálny signál, upravený podľa požiadavky užívateľa a pomocou 16-bitového D / A prevodu prevedený na výstupný prúdový signál 4 až 20 mA. Je určený na montáž do hlavice snímača teploty. Programovo pomocou počítača PC možno nastaviť typ vstupného signálu (napr. Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, termočlánok), rozsah vstupného signálu pre prúdový výstup, požiadavka na linearizáciu vstupného signálu, prípadne požiadavku na špecifickú úpravu vstupného signálu (prevod zadaný tabuľkou pod.) . Výstupný signál môže byť štandardná 4 až 20 mA alebo reverznej 20 až 4 mA. Štandardne je dodávaný v naprogramovanom stave podľa objednávky zákazníka. Pre naprogramovanie u zákazníka možno dodať príslušný softvér, pracujúci v prostredí WINDOWS, vrátane programovacieho rozhrania.

Technické parametre

Vstupný signál viď tab. 1
Zapojenie snímača viď obr.1
Prúd pretekajúci odporovým snímačom cca. 0,5 mA
Linearizácia realizovaná programovo
Výstupný signál 4 až 20 mA (možnosť reverzácie 20 až 4 mA) - po dohodě iný
Indikacia prerušenia vedenia alebo snímača podprúd < 3.9 mA alebo nadprúd > 22 mA (max.prúd 25mA)
Časová konštanta 1 až 100 sec (volitelné programovo)
Napájace napätie prevodníka 9 až 30 VDC
Maximálna hodnota zaťaž. odp. v prúd. slučke Rz = (Vs-9) / 0.020 [W, V]
Vplyv zmeny napájacieho napätia (STN EN 60770)

© 2009 - 2021 DUMIR, s.r.o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.