DUMIR, s.r.o.

Obchodné zastúpenie firiem J.T.O. System, SENSIT, CRESSTO, COMET SYSTEM, Danfoss, Regmet, DATATHERM, MAVE a spol., Prematlak, SMARIS, JUMO, BELIMO a Johnson Controls


Sortiment » Všetky položky » SMART-F
« späť

SMART-F

Kategória: Inteligentné prevodníky » SMART-F
SMART-F

Na stiahnutie

Výrobca: SMARIS

• Prevod kmitočtu alebo doby periódy na analógový signál (4 až 20 mA, 0 až 20 mA, 0 až 5V alebo 0 až 10V) • D / A prevod 16 bitov • Programovateľná doba minimálnej dĺžky pulzu pre ošetrenie vstupných zákmitov (napr. Pri použití relé) • Možnosť priameho pripojenia relé alebo OPTO výstupe z vodomerov • Možnosť počítanie celkového počtu vstupných impulzov • Možnosť komunikácie pomocou RS232 alebo RS485 • Možnosť užívateľskéj linearizácie celého priebehu meraného signálu podľa zákazníckeho súboru • Voľba časovej konštanty pre filtráciu namerané hodnoty v rozsahu 0,3 s až 100 s • Galvanické oddelenie vstupnej časti • Vysoká odolnosť proti rušeniu

použitie: Programovateľný merací prevodník SMART-F slúži na meranie frekvencie alebo doby periódy priemyselných signálov.

popis: SMART-F je mikroprocesorom riadený merací prevodník s digitálnym spracovaním signálu. Zmeranú veličinu možno v mikroprocesora byť upravená, napr. Linearizovať alebo filtrovať. Výstupom môže byť unifikovaný analógový signál alebo možno čítať dáta pomocou komunikačnéj linky. Vstupná časť pre meranie kmitočtu je galvanický oddelená od napájania a analógového výstupu (pri vstupe pre relé alebo pre aktívne meraný signál). Programovo pomocou počítača PC možno nastaviť spôsob vyhodnotenia meranej veličiny (frekvencia / doba periódy), rozsah vstupného signálu, minimálnu dĺžku vstupného pulzu pre ošetrenie zákmity (napr. Ak je vstupný signál generovaný pomocou relé) alebo možno na nameranú hodnotu kmitočte alebo doby pulzu aplikovať linearizujúce funkciu prostredníctvom zákazníckeho súboru. Pre pripojenie k PC slúži programovacie rozhranie alebo pri vyhotovení s komunikáciou RS232C (RS485) možno použiť štandardné komunikačné káble. Štandardne je prevodník dodávaný v naprogramovanom stave podľa objednávky zákazníka. Pre naprogramovanie u zákazníka možno dodať príslušný softvér, pracujúci v prostredí WINDOWS, vrátane programovacieho rozhrania. Je určený na montáž na lištu DIN TS 35.

Technické parametre

Vstupný signál frekvencia 0,001 Hz až 10 kHz (po dohode iné)
doba periódy 0,1 s až 110 s
dva režimy merania frekvencie - Meranie nízkych frekvencií 0,001 Hz až 1 Hz
- Meranie vysokých frekvencií 1 Hz až 10 kHz
Pozn. Pri nastavení dolnej medze pod 1 Hz sa automaticky volí režim pre meranie nízkych frekvencií (ten je pre meranie vyšších frekvencií menej presný), preto pri hornej medzi väčšími ako 100 Hz je vhodné voliť dolná hranica 1 Hz alebo viac, aby sa na vyšších frekvenciách neznižovala presnosť merania vplyvom nevhodného meracieho režimu.
Zapojenie snímača viď obr. (dátový list)
Možnosti pripojenia vstupného signálu - aktívny signál
- priame pripojenie relé
- OPTO výstup podľa NAMUR
Prípustná napäťová úroveň aktívneho vst. signálu úroveň H >3.8 VDC
úroveň L >1,8 VCD
Citlivosť pri použití prídavného predzosilňovača

© 2009 - 2021 DUMIR, s.r.o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.