DUMIR, s.r.o.

Obchodné zastúpenie firiem J.T.O. System, SENSIT, CRESSTO, COMET SYSTEM, Danfoss, Regmet, DATATHERM, MAVE a spol., Prematlak, SMARIS, JUMO, BELIMO a Johnson Controls


Sortiment » Všetky položky » DMUx1 - 1 kPa digitálny merač tlaku
« späť

DMUx1 - 1 kPa digitálny merač tlaku

Kategória: MERADLÁ TLAKU » DMU - digitálny merač tlaku / digitálny manometer
DMUx1 - 1 kPa digitálny merač tlaku

Na stiahnutie

Výrobca: CRESSTO
  • meranie tlakových diferencií
  • jednoduchá obsluha
  • odolnosť proti preťaženiu
  • robustné prevedenie
  • batériové napájanie
  • filtrácia signálu
  • analógový výstup

Digitálny merač tlaku / digitálny manometer radu DMU je batériový prenosný servisný a dielenský prístroj, určený pre široké použitie v priemysle, energetike, vykurovacej technike, zdravotníckej technike, vzduchotechnike, laboratóriách a pod. Jeho prednosti vyniknú najmä v porovnaní s kvapalnými manometrami (U – trubicami). Prístroj sa vyrába v niekoľkých prevedeniach podľa spôsobu merania tlaku:

1.DMU – R – relatívny pre meranie pretlaku i podtlaku

2.DMU – A – absolútny, určený najmä pre meranie barometrického tla­ku

3.DMU – D – diferenčný pre meranie tlakových rozdielov

4.DMU – P – diferenčný pre meranie tlakových rozdielov pri vysokom statickom tlaku

5.DMU – T – rovnako ako P s integrovanou trojcestnou aparatúrou

6.DMU – S – pre pripojenie výmenných tlakových sond

Vo všetkých prípadoch je povolené meranie plynných i kvapalných neagresívnych médií, avšak prístroje pre rozsah 100 Pa dovoľujú merať len neagresívne plyny. Prístroj je montovaný do plastového puzdra z ABS. Pre pripojenie tlaku média slúžia vývody pre rýchlospojky. Pri meraní tlakov do 100 kPa je možno priamo na tieto výustky pripojiť meracie hadičky s vnútorným priemerom 5mm. Prístroj je na zadnej strane opatrený magnetickou fóliou pre prichytenie na rovný povrch z feromagnetického materiálu.

Digitálny údaj o meranom tlaku je zobrazovaný na 3.5 miestnom LCD displeji s rozlíšiteľnosťou 0,1% z menovitého rozsahu. Kladná hodnota zodpovedá pretlaku, záporná podtlaku, u diferenčného merania kladná hodnota zodpovedá vyššiemu tlaku na kladnom tlakovom vstupe. Prístrojom je možné merať tlak až do 200% menovitého tlakového rozsahu. Zákazkovo možné prístroj vybaviť analógovým výstupom s menovitým rozsahom 1V. Pri meraní s externou tlakovou sondou je poloha desatinnej bodky nastavovaná

automaticky podľa rozsahu pripojenej sondy.

Po dohode možno dodať prístroje rady DMU ciachované v ľubovoľných jednotkách tlaku.

Ovládanie sa uskutočňuje pomocou tlačidiel na fóliovej klávesnici, ktorými sa prístroj zapína / vypína, spúšťa prípadná korekcia nuly a zapína časový filter, ktorý umožní odčítať strednú hodnotu pri pulzujúcom tlaku na vstupe. Stlačením tlačidla „ON-OFF“ uvedieme prístroj do chodu. V prípade nedostatočného napätia batérie sa na displeji objaví symbol „LO BAT“. V tejto situácii sa musí batéria vymeniť, pretože by mohlo dôjsť ku skresleniu meraných výsledkov. Po výmene batérie vždy zapneme a vypneme prístroj tlačidlom „ON OFF“. Po krátkom ustálení meracích obvodov je možné v prípade potreby vykonať nulovanie údajov. Po zámene meracie sondy u prístroja v prevedení DMU – S a po výmene batérie doporučujeme vykonať nulovanie vždy. Pri zaistení nulového tlaku na vstupe sa nulovacia rutina spustí stlačením tlačidla „NUL“. Tento proces trvá niekoľko sekúnd a jeho priebeh je indikovaný blikaním všetkých desatinných bodiek. Nikdy nespúšťajte nulovanie počas merania!

Ak potrebujete zapnúť časovú filtráciu meraného signálu, musíte pri vypnutom prístroji pridržať stlačené tlačidlo „NUL“ a zapnúť prístroj stlačením tlačidla „ON-OFF“. Funkcia filtra je signalizovaná blikaním dvojbodky medzi druhou a treťou číslicou na displeji. Zrušenie tejto funkcie sa vykoná opätovným vypnutím a zapnutím prístroja bez pridržaní tlačidla „NUL“.

Keď je prístroj DMU vybavený analógovým výstupom, je možné k nemu pripojiť dátový záznamník alebo zapisovač alebo ho pripojiť k prevodníkový karte počítača. Vstupný odpor náväzného zariadení by mal byť väčší ako 10kOhm. Výstup je odolný proti trvalému skratu.

Technické parametre

Typ prístroja DMU1
Menovitý tlakový rozsah 1 kPa
Merací tlakový rozsah ±1,999 kPa
Rozsah analógového výstupu ±1,999 V
Maximálny pretlak 10 kPa
Nedeštruktívny tlak (krátkodobo) 100 kPa
Chyba nastavenia max 1%
Zobrazenie údaja (platí pre prístroje ciachované v Pa, resp. kPa) 1.000
Súhlasný tlak pre P a T max. 100 kPa
Chyba súhlasným tlakom max. 1%
Časová konštanta filtra cca 5s, po dohode aj iné
Prevádzkový teplotný rozsah 0 ÷ +50 °C
Skladovacia teplota -5 ÷ 55 °C
Krytie IP 41
Napájanie batéria 9V (doštičková)
Prúdová spotreba max. 4mA
Životnosť batérie min. 50 hodín prevádzky
Vonkajší rozmer 145 x 85 x 35 mm
Hmotnosť (s batériou) 290g, variant T 500g

Voliteľné príslušenstvo

Rýchlospojka 5 mm

Rýchlospojka 5 mm

Rýchlospojka 5 mm

Hadička silikónová (max.10kPa)

Hadička silikónová

Hadička silikónová  (max.10kPa)


© 2009 - 2021 DUMIR, s.r.o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.