DUMIR, s.r.o.

Obchodné zastúpenie firiem J.T.O. System, SENSIT, CRESSTO, COMET SYSTEM, Danfoss, Regmet, DATATHERM, MAVE a spol., Prematlak, SMARIS, JUMO, BELIMO a Johnson Controls


Sortiment » Všetky položky » DMUx100 - 100 kPa digitálny merač tlaku
« späť

DMUx100 - 100 kPa digitálny merač tlaku

Kategória: MERADLÁ TLAKU » DMU - digitálny merač tlaku / digitálny manometer
DMUx100 - 100 kPa digitálny merač tlaku

Na stiahnutie

Výrobca: CRESSTO
  • meranie tlakových diferencií
  • jednoduchá obsluha
  • odolnosť proti preťaženiu
  • robustné prevedenie
  • batériové napájanie
  • filtrácia signálu
  • analógový výstup

Digitálny merač tlaku / digitálny manometer radu DMU je batériový prenosný servisný a dielenský prístroj, určený pre široké použitie v priemysle, energetike, vykurovacej technike, zdravotníckej technike, vzduchotechnike, laboratóriách a pod. Jeho prednosti vyniknú najmä v porovnaní s kvapalnými manometrami (U – trubicami). Prístroj sa vyrába v niekoľkých prevedeniach podľa spôsobu merania tlaku:

1.DMU – R – relatívny pre meranie pretlaku i podtlaku

2.DMU – A – absolútny, určený najmä pre meranie barometrického tla­ku

3.DMU – D – diferenčný pre meranie tlakových rozdielov

4.DMU – P – diferenčný pre meranie tlakových rozdielov pri vysokom statickom tlaku

5.DMU – T – rovnako ako P s integrovanou trojcestnou aparatúrou

6.DMU – S – pre pripojenie výmenných tlakových sond

Vo všetkých prípadoch je povolené meranie plynných i kvapalných neagresívnych médií, avšak prístroje pre rozsah 100 Pa dovoľujú merať len neagresívne plyny. Prístroj je montovaný do plastového puzdra z ABS. Pre pripojenie tlaku média slúžia vývody pre rýchlospojky. Pri meraní tlakov do 100 kPa je možno priamo na tieto výustky pripojiť meracie hadičky s vnútorným priemerom 5mm. Prístroj je na zadnej strane opatrený magnetickou fóliou pre prichytenie na rovný povrch z feromagnetického materiálu.

Digitálny údaj o meranom tlaku je zobrazovaný na 3.5 miestnom LCD displeji s rozlíšiteľnosťou 0,1% z menovitého rozsahu. Kladná hodnota zodpovedá pretlaku, záporná podtlaku, u diferenčného merania kladná hodnota zodpovedá vyššiemu tlaku na kladnom tlakovom vstupe. Prístrojom je možné merať tlak až do 200% menovitého tlakového rozsahu. Zákazkovo možné prístroj vybaviť analógovým výstupom s menovitým rozsahom 1V. Pri meraní s externou tlakovou sondou je poloha desatinnej bodky nastavovaná

automaticky podľa rozsahu pripojenej sondy.

Po dohode možno dodať prístroje rady DMU ciachované v ľubovoľných jednotkách tlaku.

Ovládanie sa uskutočňuje pomocou tlačidiel na fóliovej klávesnici, ktorými sa prístroj zapína / vypína, spúšťa prípadná korekcia nuly a zapína časový filter, ktorý umožní odčítať strednú hodnotu pri pulzujúcom tlaku na vstupe. Stlačením tlačidla „ON-OFF“ uvedieme prístroj do chodu. V prípade nedostatočného napätia batérie sa na displeji objaví symbol „LO BAT“. V tejto situácii sa musí batéria vymeniť, pretože by mohlo dôjsť ku skresleniu meraných výsledkov. Po výmene batérie vždy zapneme a vypneme prístroj tlačidlom „ON OFF“. Po krátkom ustálení meracích obvodov je možné v prípade potreby vykonať nulovanie údajov. Po zámene meracie sondy u prístroja v prevedení DMU – S a po výmene batérie doporučujeme vykonať nulovanie vždy. Pri zaistení nulového tlaku na vstupe sa nulovacia rutina spustí stlačením tlačidla „NUL“. Tento proces trvá niekoľko sekúnd a jeho priebeh je indikovaný blikaním všetkých desatinných bodiek. Nikdy nespúšťajte nulovanie počas merania!

Ak potrebujete zapnúť časovú filtráciu meraného signálu, musíte pri vypnutom prístroji pridržať stlačené tlačidlo „NUL“ a zapnúť prístroj stlačením tlačidla „ON-OFF“. Funkcia filtra je signalizovaná blikaním dvojbodky medzi druhou a treťou číslicou na displeji. Zrušenie tejto funkcie sa vykoná opätovným vypnutím a zapnutím prístroja bez pridržaní tlačidla „NUL“.

Keď je prístroj DMU vybavený analógovým výstupom, je možné k nemu pripojiť dátový záznamník alebo zapisovač alebo ho pripojiť k prevodníkový karte počítača. Vstupný odpor náväzného zariadení by mal byť väčší ako 10kOhm. Výstup je odolný proti trvalému skratu.

Technické parametre

Typ prístroja DMU100
Menovitý tlakový rozsah 100 kPa
Merací tlakový rozsah ±199,9 kPa
Rozsah analógového výstupu ±1,999 V
Maximálny pretlak 200 kPa
Nedeštruktívny tlak (krátkodobo) 300 kPa
Chyba nastavenia max 1%
Zobrazenie údaja (platí pre prístroje ciachované v Pa, resp. kPa) 100.0
Súhlasný tlak pre P a T max. 1 MPa
Chyba súhlasným tlakom max. 1%
Časová konštanta filtra cca 5s, po dohode aj iné
Prevádzkový teplotný rozsah 0 ÷ +50 °C
Skladovacia teplota -5 ÷ 55 °C
Krytie IP 41
Napájanie batéria 9V (doštičková)
Prúdová spotreba max. 4mA
Životnosť batérie min. 50 hodín prevádzky
Vonkajší rozmer 145 x 85 x 35 mm
Hmotnosť (s batériou) 290g, variant T 500g

Voliteľné príslušenstvo

Rýchlospojka 5 mm

Rýchlospojka 5 mm

Rýchlospojka 5 mm

Hadička silikónová (max.10kPa)

Hadička silikónová

Hadička silikónová  (max.10kPa)


© 2009 - 2021 DUMIR, s.r.o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.