DUMIR, s.r.o.

Obchodné zastúpenie firiem J.T.O. System, SENSIT, CRESSTO, COMET SYSTEM, Danfoss, Regmet, DATATHERM, MAVE a spol., Prematlak, SMARIS, JUMO, BELIMO a Johnson Controls


Sortiment » Všetky položky » Energywater® MWD Home - PN10/45°C SV 1/2"
« späť

Energywater® MWD Home - PN10/45°C SV 1/2"

Kategória: ÚPRAVA VODY » Galvanická úprava
Energywater® MWD Home - PN10/45°C SV 1/2
Výrobca: ENERGYWATER

Galvanická úprava vody MWD (Mineral Water Doktor) pracuje na elektrochemickom princípe, keď počas pretekania vody zariadením, vzniká rozdiel potenciálov vo vode 0,7–1 Volta. Popri tom sa do vody z titán – zinkovej anódy uvoľňujú voľné ióny zinku. Vápnik rozpustený vo vode (Ca+2), ktorý je hlavnou príčinou zanášania potrubí a výmenníkov tepla vodným kameňom, sa nachádza vo vode ako hydrogén uhličitan vápenatý Ca(HCO3)2.

Vplyvom hydrodynamiky vody a zmenou teploty vody sa hydrogén uhličitan vápenatý rozkladá na oxid uhličitý a málo rozpustný uhličitan vápenatý (kalcit). Kalcit sa vo vode rozpúšťa na CO3 a Ca+2. Anión CO3 sa viaže s katiónmi zinku Zn+2, pričom vzniká uhličitan zinočnatý ZnCO3. Z kalcitu CaCO3 kryštalizujúcom v trigonálnej sústave vzniká aragonit CaCO3, kryštalizujúci v rombickej sústave. Aragonit je vyplaviteľný z vodného systému.

Technické parametre

DĹŽKA - A 185 mm
ŠÍRKA - B 38 mm
MENOVITÝ PRIETOK l/min 0,2 - 15 min/max
ŽIVOTNOSŤ PRÍSTROJA 1200 m3
CELKOVÁ HMOTNOSŤ 0,41 kg
TLAKOVÝ RAD 10 bar
TEPLOTA VODY 45 °C

© 2009 - 2021 DUMIR, s.r.o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.