DUMIR, s.r.o.

Obchodné zastúpenie firiem J.T.O. System, SENSIT, CRESSTO, COMET SYSTEM, Danfoss, Regmet, DATATHERM, MAVE a spol., Prematlak, SMARIS, JUMO, BELIMO a Johnson Controls


Sortiment » Všetky položky » Odporové snímače so stonkou a plastovou hlavicou
« späť

Odporové snímače so stonkou a plastovou hlavicou

Kategória: MERANIE TEPLOTY » Snímače do VZT kanálu, ponorné snímače
Odporové snímače so stonkou a plastovou hlavicou

Na stiahnutie

Výrobca: SENSIT

Tieto odporové snímače sú určené pre kontaktné meranie teploty kvapalných alebo plynných látok. Snímače sú tvorené kovovou meracou stonkou a plastovou hlavicou. Všetky kovové časti sú z nerez ocele triedy 17 240. Základné dĺžky meracích stoniek sú 70, 120, 180 a 240 mm. Snímače vyhovujú stupňu ochrany IP 65 podľa ČSN EN 60 529. Súčasťou snímača je plastový držiak, ako príslušenstvo je možné k snímačom dodať nerezovú jímku JS 130, kovový stredový držiak pre teploty nad 150 °C. Kombinácia snímača a stredového držiaku je určená k meraniu teploty v klimatizačných kanáloch. Kombinácia snímača a jímky je určená pre meranie teploty v potrubiach. Snímače je možné použiť pre všetky riadiace systémy, ktoré sú kompatibilné s typmi čidiel alebo výstupnými signálmi uvedenými v tabuľke technických parametrov. Štandardný teplotný rozsah použitia snímačov je –30 až 150°C. U snímačov HS 120 a HS 120K je horná hranica teplotného rozsahu 150 °C, u snímačov NS 122 a NS 122K je horná hranica teplotného rozsahu 200 °C. Snímače sú určené pre prevádzku v chemicky neagresívnom prostredí.

PRÍSLUŠENSTVO:

  • Plastový držiak (súčasť balenia)
  • Nerezová jímka JS 130
  • Kovový držiak K 120
  • Pripojovací konektor ELKA 4012
  • Prepojovacie káble s konektorom priamym RKT popr. pravouhlým RKWT
  • Šróbenie s klieštinou alebo so zárezným krúžkom – v prípade nastavenia rôznej dĺžky ponoru stonky snímača teploty

ES Prehlásenie o zhode – podľa zákona 22/1997 Zb. o technických požiadavkách na výrobky v znení neskorších predpisov.

Kalibrácia – Všetka produkcia prechádza výstupnou metrologickou kontrolou, ktorá sa vykonáva porovnaním s etalóny alebo s pracovnými meradlami. Nadväznosť etalónov a pracovných meradiel je zabezpečená v zmysle §5 zákona č.505 / 1990 o metrológii. Výrobca ponúka možnosť dodávať snímače kalibrované v laboratóriu SENSIT s.r.o. (Podľa požiadaviek normy ČSN EN ISO / IEC 17025) alebo v AKL.

Odporové snímače so stonkou a plastovou hlavicou

Technické parametre

Typ snímača NS 120(K) (Ni 1000/5000ppm)
NS 121(K) (Ni 1000/6180ppm)
NS 122(K) (Ni 891/6371ppm)
NS 320(K) (Ni 10000/5000ppm)
NS 321(K) (Ni 10000/6180ppm)
NS 123(K) (Ni 2226ppm)
PTS 120(K) (Pt 100/3850ppm)
PTS 220(K) (Pt 500/3850ppm)
PTS 320(K) (Pt 500/3850ppm)
HS 120(K) (termistor NTC 20 kΩ)
NS 520(K) (4 až 20mA)
NS 720(K) (0 až 10V)
NS 820(K) (1 až 5 kHz, 2 až 10 kHz, 3 až 15 kHz)
Merací rozsah -30 až 150°C
Štandardné meracie rozsahy
NS 520, NS 720
-50 až 50°C
-30 až 60°C
0 až 35°C
0 až 100°C
0 až 150°C
0 až 200°C
0 až 250°C
Technické parametre Viď katalógový list

Voliteľné príslušenstvo

Plastový držiak

Plastový držiak slúži na uchytenie snímačov napríklad vo vzduchotechnických kanáloch. Je určený pre priemer stonky snímača teploty 6 mm.

Plastový držiak

Jímka JS 130

Teplotné jímky JS 130 sú súčasťou, ktoré sú zvyčajne zaskrutkované alebo zavarené do potrubia.

Jímka JS 130

Kovový držiak K 120

Kovový držiak slúži na uchytenie snímačov teploty napríklad vo vzduchotechnických kanáloch.

Kovový držiak K 120


© 2009 - 2021 DUMIR, s.r.o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.