DUMIR, s.r.o.

Obchodné zastúpenie firiem J.T.O. System, SENSIT, CRESSTO, COMET SYSTEM, Danfoss, Regmet, DATATHERM, MAVE a spol., Prematlak, SMARIS, JUMO, BELIMO a Johnson Controls


Sortiment » Všetky položky » Odporové snímače so stonkou rada MINI
« späť

Odporové snímače so stonkou rada MINI

Kategória: MERANIE TEPLOTY » Snímače do VZT kanálu, ponorné snímače
Odporové snímače so stonkou rada MINI

Na stiahnutie

Výrobca: SENSIT

Odporové snímače rady MINI sú určené pre meranie teploty kvapalných alebo plynných látok v rozsahu teplôt –30 až 150°C. Vyrábajú sa v dvoch variantách: s vývodkou pre kábel alebo s konektorom (menšia hlavica) – označenie K. Variant snímača s vývodkou pre kábel sa vyrába aj s výstupom 4 až 20 mA. Stonka snímača je z nerez ocele triedy 17 240. Štandardná dĺžka meracích stoniek je 70, 120, 180 a 240 mm. Súčasťou dodávky snímačov je štandardný plastový stredový držiak, snímače s výstupom 4 až 20 mA sú dodávane s káblom dĺžky 2, 5 alebo 10 m. Ako príslušenstvo je možné k snímačom dodať nerezovú jímku JS 130. Kombinácia snímača so stredovým držiakom je určená k meraniu teploty napr. v klimatizačných kanáloch, kombinácia snímača a jímky je určená pre meranie teploty v potrubiach. Snímače je možné použiť pre všetky riadiace systémy, ktoré sú kompatibilné s čidlami uvedenými v tabuľke technických parametrov. Snímače vyhovujú stupňu ochrany IP 65 podľa ČSN EN 60 529 a sú určené pre prevádzku v chemicky neagresívnom prostredí.

PRÍSLUŠENSTVO:

  • Plastový držiak (súčasť balenia)
  • Nerezová jímka JS 130
  • Kovový držiak K 120
  • Pripojovací konektor ELKA 4012
  • Prepojovacie káble s konektorom priamym RKT popr. pravouhlým RKWT
  • Šróbenie s klieštinou alebo so zárezným krúžkom – v prípade nastavenia rôznej dĺžky ponoru stonky snímača teploty

ES Prehlásenie o zhode – podľa zákona 22/1997 Zb. o technických požiadavkách na výrobky v znení neskorších predpisov.

Kalibrácia – Všetka produkcia prechádza výstupnou metrologickou kontrolou, ktorá sa vykonáva porovnaním s etalóny alebo s pracovnými meradlami. Nadväznosť etalónov a pracovných meradiel je zabezpečená v zmysle §5 zákona č.505 / 1990 o metrológii. Výrobca ponúka možnosť dodávať snímače kalibrované v laboratóriu SENSIT s.r.o. (Podľa požiadaviek normy STN EN ISO / IEC 17025) alebo v AKL.

Odporové snímače so stonkou rada MINI

Technické parametre

Technické parametre Viď katalógový list

Voliteľné príslušenstvo

Plastový držiak

Plastový držiak slúži na uchytenie snímačov napríklad vo vzduchotechnických kanáloch. Je určený pre priemer stonky snímača teploty 6 mm.

Plastový držiak

Jímka JS 130

Teplotné jímky JS 130 sú súčasťou, ktoré sú zvyčajne zaskrutkované alebo zavarené do potrubia.

Jímka JS 130

Kovový držiak K 120

Kovový držiak slúži na uchytenie snímačov teploty napríklad vo vzduchotechnických kanáloch.

Kovový držiak K 120


© 2009 - 2021 DUMIR, s.r.o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.