DUMIR, s.r.o.

Obchodné zastúpenie firiem J.T.O. System, SENSIT, CRESSTO, COMET SYSTEM, Danfoss, Regmet, DATATHERM, MAVE a spol., Prematlak, SMARIS, JUMO, BELIMO a Johnson Controls


Sortiment » Všetky položky » Odporové snímače teploty do interiéru
« späť

Odporové snímače teploty do interiéru

Kategória: MERANIE TEPLOTY » Do interiéru
Odporové snímače teploty do interiéru

Na stiahnutie

Výrobca: SENSIT

Snímače je možné použiť pre všetky riadiace systémy, ktoré sú kompatibilné s čidlami alebo aktívnymi výstupmi uvedenými v tabuľke typov čidiel podľa výstupného signálu. Štandartný teplotný rozsah použitia snímačov je –30 až 100 °C. Snímače sú určené pre prevádzku v chemicky neagresívnom prostredí.

ES Prehlásenie o zhode – podľa zákona 22/1997 Zb. o technických požiadavkách na výrobky v znení neskorších predpisov.

Kalibrácia – Všetka produkcia prechádza výstupnou metrologickou kontrolou, ktorá sa vykonáva porovnaním s etalóny alebo s pracovnými meradlami. Nadväznosť etalónov a pracovných meradiel je zabezpečená v zmysle §5 zákona č.505 / 1990 o metrológii. Výrobca ponúka možnosť dodávať snímače kalibrované v laboratóriu SENSIT s.r.o. (Podľa požiadaviek normy STN EN ISO / IEC 17025) alebo v AKL.

Rozmerový náčrt

Technické parametre

Typ snímača NS 100 (Ni 1000/5000ppm)
NS 101 (Ni 1000/6180ppm)
NS 102 (Ni 891/6371ppm)
NS 300 (Ni 10000/5000ppm)
NS 301 (Ni 10000/6180ppm)
NS 103 (Ni 2226ppm)
PTS 100 (Pt 100/3850ppm)
PTS 200 (Pt 500/3850ppm)
PTS 300 (Pt 500/3850ppm)
HS 100 (termistor NTC 20 kΩ)
NS 500 (4 až 20mA)
NS 700 (0 až 10V)
Merací rozsah -30 až 100°C
Štandardné meracie rozsahy
NS 500, NS 700
-30 až 60°C
0 až 35°C
0 až 100°C
0 až 150°C
Technické parametre Viď katalógový list

© 2009 - 2021 DUMIR, s.r.o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.