DUMIR, s.r.o.

Obchodné zastúpenie firiem J.T.O. System, SENSIT, CRESSTO, COMET SYSTEM, Danfoss, Regmet, DATATHERM, MAVE a spol., Prematlak, SMARIS, JUMO, BELIMO a Johnson Controls


Sortiment » Všetky položky » Odporové snímače teploty do vonkajšieho prostredia
« späť

Odporové snímače teploty do vonkajšieho prostredia

Kategória: MERANIE TEPLOTY » Do vonkajšieho prostredia
Odporové snímače teploty do vonkajšieho prostredia

Na stiahnutie

Výrobca: SENSIT

Tieto odporové snímače sú určené pre kontaktné meranie teploty plynných látok. Snímače sú tvorené kovovou meracou stonkou a plastovou hlavicou. Stonka snímača je z nerez ocele triedy 17240, dĺžka stonky je 25 mm. Snímače vyhovujú stupňu ochrany IP 65 podľa ČSN EN 60 529. Snímače je možné použiť pre meranie teploty vo vonkajších alebo priemyselných priestoroch, pre všetky riadiace systémy, ktoré sú kompatibilné s typmi čidiel alebo výstupnými signálmi uvedenými v tabuľke technických parametrov. Štandardný teplotný rozsah použitia snímačov je –30 až 100 °C. Snímače sú určené pre prevádzku v chemicky neagresívnom prostredí.

PRÍSLUŠENSTVO:

  • Pripojovací konektor ELKA 4012
  • Prepojovacie káble s konektorom priamym RKT popr. pravouhlým RKWT

ES Prehlásenie o zhode – podľa zákona 22/1997 Zb. o technických požiadavkách na výrobky v znení neskorších predpisov.

Kalibrácia – Všetka produkcia prechádza výstupnou metrologickou kontrolou, ktorá sa vykonáva porovnaním s etalóny alebo s pracovnými meradlami. Nadväznosť etalónov a pracovných meradiel je zabezpečená v zmysle §5 zákona č.505 / 1990 o metrológii. Výrobca ponúka možnosť dodávať snímače kalibrované v laboratóriu SENSIT s.r.o. (Podľa požiadaviek normy STN EN ISO / IEC 17025) alebo v AKL.

Upozornenie: Snímače teploty s výstupným signálom 4–20 mA a s frekvenčným výstupom je možné dodať len vo variante A.

Odporové snímače teploty do vonkajšieho prostredia

Technické parametre

Typ snímača NS 110x(K) (Ni 1000/5000ppm)
NS 111x(K) (Ni 1000/6180ppm)
NS 112x(K) (Ni 891/6371ppm)
NS 310x(K) (Ni 10000/5000ppm)
NS 311x(K) (Ni 10000/6180ppm)
NS 113x(K) (Ni 2226ppm)
PTS 110x(K) (Pt 100/3850ppm)
PTS 210x(K) (Pt 500/3850ppm)
PTS 310x(K) (Pt 500/3850ppm)
HS 110x(K) (termistor NTC 20 kΩ)
NS 510A(K) (4 až 20mA)
NS 710x(K) (0 až 10V)
NS 810A(K) (1 až 5 kHz, 2 až 10 kHz, 3 až 15 kHz)

Poznámka: x= varianta A alebo varianta B
Merací rozsah -30 až 100°C
Štandardné meracie rozsahy
NS 510, NS 710
-30 až 60°C
0 až 35°C
0 až 100°C
0 až 150°C
Technické parametre Viď katalógový list

© 2009 - 2021 DUMIR, s.r.o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.