DUMIR, s.r.o.

Obchodné zastúpenie firiem J.T.O. System, SENSIT, CRESSTO, COMET SYSTEM, Danfoss, Regmet, DATATHERM, MAVE a spol., Prematlak, SMARIS, JUMO, BELIMO a Johnson Controls


Sortiment » Všetky položky » PREVODNÍKY TEPLOTA - RS485 (snímač teploty s externou sondou)
« späť

PREVODNÍKY TEPLOTA - RS485 (snímač teploty s externou sondou)

Kategória: MERANIE TEPLOTY » Snímače teploty s digitálnym výstupom (RS485)
PREVODNÍKY TEPLOTA - RS485 (snímač teploty s externou sondou)

Na stiahnutie

Výrobca: SENSIT

Prevodník radu ST 485 sú určené k prevodu signálu odporového snímača na báze Pt 1000/3850 na digitálny signál sériovej zbernice RS485. Rozsah meraných teplôt je –50 až 150 ° C. Komunikačné vstupy sú chránené proti prepätiu. Ak je modul na vedenie umiestnený ako koncový, je možné skratovaním kontaktov (switch SW vedľa svoriek pre pripojenie komunikačných vodičov) pripojiť k vedeniu zakončovací odpor. Všetky nastavenia sú uložené v pamäti EEPROM. Modul elektroniky je vybavený obvodom WATCHDOG, ktorý dohliada na správny beh programu v procesore. Prevodníky je možné použiť pre všetky riadiace systémy, ktoré sú kompatibilné s komunikačnými protokolmi ModBus RTU. Jednoduchá montáž prevodníkov je zaistená vďaka jedinečnému dizajnu „S-hlavica“ spoločnosti SENSIT s.r.o.

Prevodníky sú určené pre použitie v neagresívnom prostredí a vyrába sa vo variante:

ST 485 C – štruktúra príkazov zodpovedá komunikačnému protokolu ModBus RTU.

ES Prehlásenie o zhode – podľa zákona 22/1997 Zb. o technických požiadavkách na výrobky v znení neskorších predpisov.

Kalibrácia – Všetka produkcia prechádza výstupnou metrologickou kontrolou, ktorá sa vykonáva porovnaním s etalóny alebo s pracovnými meradlami. Nadväznosť etalónov a pracovných meradiel je zabezpečená v zmysle §5 zákona č.505 / 1990 o metrológii. Výrobca ponúka možnosť dodávať snímače kalibrované v laboratóriu SENSIT s.r.o. (Podľa požiadaviek normy ČSN EN ISO / IEC 17025) alebo v AKL.

PREVODNÍKY TEPLOTA – RS485 [snímač teploty s externou sondou]

Technické parametre

Typ prevodníka ST 485C
STD 485C
Typ čidla Pt 1000/3850
Napájacie napätie 10 až 35 Vss (nestabilizované) 14 až 24 V str
Príkon max. 1000 mW
Merací rozsah -50 až 150°C
Komunikačné vlasnosti komunikácie po RS485, maximálna dĺžka segmentu 1200 m, asynchronný prenos

prednastavená prenosová rýchlosť 9600 Bd voliteľné prenosové rýchlosti 1200, 2400, 4800, 19200, 57600, 115200 Bd - DIP switch

247 modulov na jeden sériový port

protokol ModBus 1 stop bit, bez parity
Presnosť elektroniky 0,05 %
Presnosť čidla ± 0,5 °C
Citlivosť 0,01 °C
Stupeň krytia IP 65 podľa ČSN EN 60 529
Odporúčaný prierez vodičov 0,14 až 1,5 mm^2
Materiál hlavice POLYAMID
Pracovné podmienky teplota okolia: -10 až 70 ° C

relatívna vlhkosť: max. 85% (pri teplote okolia 25 ° C)

atmosférický tlak: 87 až 107kPa
Hmotnosť 0,2 kg

© 2009 - 2021 DUMIR, s.r.o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.