DUMIR, s.r.o.

Obchodné zastúpenie firiem J.T.O. System, SENSIT, CRESSTO, COMET SYSTEM, Danfoss, Regmet, DATATHERM, MAVE a spol., Prematlak, SMARIS, JUMO, BELIMO a Johnson Controls


Sortiment » Všetky položky » Párované snímače teploty TP 15 , TP 15A , TP 15B
« späť

Párované snímače teploty TP 15 , TP 15A , TP 15B

Kategória: MERANIE TEPLOTY » Snímače teploty pre meranie spotreby tepla
Párované snímače teploty TP 15 , TP 15A , TP 15B

Na stiahnutie

Výrobca: SENSIT

Párované snímače teploty sa používajú ako samostatné podzostavy meradiel tepla a sú vyrábané s čidlami teploty Pt 100, Pt 500 a Pt 1000. Snímače sú kompatibilné s meračmi tepla výrobcov SIEMENS, LANDIS + GYR, KAMSTRUP, ITRON, CODEA, COMAC CAL, SENSUS METERING a ďalšie. Snímače teploty sú určené pre montáž do jímky. Štandardné teplotné rozsahy použitia sú 0 až 180 ° C a 0 až 150 ° C.

Snímače sú určené pre prevádzku v chemicky neagresívnom prostredí.

PRÍSLUŠENSTVO:

  • Nerezová jímka JPT 15

Snímače spĺňajú požiadavky noriem ČSN EN 60 751 a ČSN EN 1434 a majú certifikát typu č. TCM 321 / 07–4530.

ES vyhlásenie o zhode – Snímače sú vyrábané v zhode so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/22 / ES o meradlách (tzv. MID) implementovanou do právneho poriadku Českej republiky nariadením vlády č. 464/2005 Zb.Všetky rozmery a tolerancie snímačov sú v súlade s požiadavkami normy ČSN EN 1434.

Rozmerový náčrt:

Párované snímače teploty TP 15 , TP 15A , TP 15B

Schéma zapojenia:

TP 15 , TP 15A , TP 15B

Technické parametre

Typ čidla Pt 100, Pt 500, Pt 1000
Maximálny ss merací prúd "3 mA (Pt 100); 1,5 mA (Pt 500); 1 mA (Pt 1000)"
Odporúčaný ss merací prúd "1 mA (Pt 100); 0,5 mA (Pt 500); 0,3 mA (Pt 1000)"
Merací rozsah 0 až 180 °C alebo 0 až 150 °C
min. 2 °C alebo 3 °C
max. 180 °C alebo 150 °C
Trieda presnosti jednotlivých snímačov B podľa ČSN EN 60 751
Zapojenie snímačov podľa schémy zapojenia
Štandardná dĺžka púzdra L TP 15: 65, 105, 140, 230 mm
TP 15A: 120/91; 175/146 mm
TP 15B: 120/91; 175/146 mm
Priemer púzdra 6 mm (s toleranciou d10)
Materiál púzdra a jímky nerez 17240
Prívodný kábel 2-vodičový silikón tienený 2 x 0,5mm2
4-vodičový silikón netienený 4 x 0,25 mm2
Dĺžka kábla podľa normy ČSN EN 1434-2, čl. 3.3.4, tab. 2
Odpor vedenia 2 vodičového kábla 0,07 na 1 m kábla
Teplotná odolnosť kábla -25 až 180 °C
Stupeň krytia IP 67 podľa ČSN EN 60 529
Izolačný odpor > 100 MΩ pri 100Vss, 15 až 35 °C, vlhkosť < 80 %
Doba odozvy t0,5 <6 s (v prúdiacej vode 0,4 m.s-1)
Dĺžky jímok 65, 105, 140, 230 mm (TP 15); 91, 146 mm (TP 15A)
Závit u jímky G 1/2", M 20 x 1,5
Maximálny pretlak pre jímky 6,3 MPa

© 2009 - 2021 DUMIR, s.r.o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.