DUMIR, s.r.o.

Obchodné zastúpenie firiem J.T.O. System, SENSIT, CRESSTO, COMET SYSTEM, Danfoss, Regmet, DATATHERM, MAVE a spol., Prematlak, SMARIS, JUMO, BELIMO a Johnson Controls


Sortiment » Všetky položky » Rada TG8 ATEX zóna II
« späť

Rada TG8 ATEX zóna II

Kategória: MERANIE TEPLOTY » Snímače teploty do výbušného prostredia
Rada TG8 ATEX zóna II

Na stiahnutie

Výrobca: SENSIT

Snímače teploty rady TG8 ATEX sú konštruované tak, aby vyhoveli požiadavkám normy STN EN 60 079–0 STN EN 60 079 – 15 v znení podľa platného certifikátu. Pracujú na princípe definovanej závislosti zmeny odporu čidla na zmene teploty. Nie sú schopné vytvárať iskry, oblúky alebo vysoké teploty povrchu. Snímače označené na výrobnom štítku kódom II 3G Ex nA II TY je možné použiť v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu skupina zariadenie II, zóna 2. Rozsah teplôt, v ktorých smú byť snímače používané v zóne 2, je dáný typom prívodného kábla nesmie byť ani krátkodobo prekročený pozri Y v technických parametroch. Rada TG 8 – snímač teploty je umiestnený v nerezovej dutinke so štandardným priemerom 5,7 mm, dĺžku puzdrá je možné voliť v rozmedzí 40 až 500 mm, ako príslušenstvo je možné dodať nerezovú jímku JTG8. Certifikát FTZÚ 07 ATEX 0142X Snímače vyhovujú krytiu IP 67 podľa STN EN 60 529. Snímače sú určené pre prevádzku v chemicky neagresívnom prostredí môžu byť použité len pre pevné inštalácie skupiny II. Užívateľ musi zabezpečiť pevné uchytenie kábla vo vzdialenosti maximálne 100 až 300 mm od puzdrá snímače podľa STN EN 60 079–0 v znení podľa platného certifikátu.

ES Prehlásenie o zhode – podľa zákona 22/1997 Zb. o technických požiadavkách na výrobky, v znení neskorších predpisov.

Kalibrácia – Všetka produkcia prechádza výstupnou metrologickou kontrolou, ktorá sa vykonáva porovnaním s etalóny alebo s pracovnými meradlami. Nadväznosť etalónov pracovných meradiel je zaistená v zmysle § 5 zakona č.505 / 1.990 o metrológii. Výrobca ponúka možnosť dodávať snímače kalibrované v laboratóriu SENSIT s.r.o. (podľa požiadaviek normy STN EN ISO / IEC 17025) alebo v AKL.

Technické parametre

Štandardné typy čidiel Ni 1000/5000, Ni 1000/6180, Ni 891, Pt 100/3850, Pt 500/3850, Pt 1000/3850, NTC 20Ω
Merací rozsah Y -- T6: - 20≤ Ta≤ 70 °C kábel PVC
T5: -20 ≤ Ta ≤ 95 °C kábel PVC do 105 °C
T3: -30 ≤ Ta ≤ 180 °C kábel SILIKON
Doporučený / maximálny ss merací prúd 1 mA / 3 mA pre snímače s čidlom Pt100
0,5 mA / 1,5 mA pre snímače s čidlom Pt 500
0,3 mA / 1 mA pre ostatné snímače
Doporučený / maximálny ss príkon čidlá 0,05 mW/ 1 mW pre snímače s čidlom NTC 20Ω
Trieda presnosti Ni čidla: tr. B,Δt = ± (0,4 + 0,007t), pre t≥ 0;Δt = ± (0,4 + 0,028|t|), pre t≤ 0 ve °C;
Pt čidla: tr. B podľa ČSN EN 60 751,Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C
NTC 20 kΩ: ± 1 °C pre rozsah 0 až 70 °C
Zapojenie snímača 2vodičové, 3vodičové, 4vodičové
Izolačný odpor min. 200 MΩ pri 500V DC, pri teplote 15 až 35 °C, maximálna relatívna vlhkosť 80%
Elektrická pevnosť 1 000 V DC po dobu 1 s, pri teplote 15 až 35 °C,
maximálna relatívna vlhkosť 80% podľa normy STN EN 60 079-15 v platnom znení
Stupeň krytia IP 67 podľa ČSN EN 60 529
Typy prívodných káblov a ich teplotná odolnosť -30 Až 200 °C MCBEE-AFEP, 2 x 0,34 a 4 x 0,22 mm2 izolácia silikón
-25 Až 105 °C FLRYWYW, 2 x 035 a 4 x 0,35 mm2, izolácia PVC do 105 °C
-30 Až 80 °C LiYCY 0 x 0,34 mm2, izolácia PVC
Odpor vedenia / prierez vodičov 0,11Ω/m 0,35 mm2; 0,16Ω/m / 0,22 mm2
Hmotnosť kábla podľa dĺžky kábla, min. 0,15 kg
Dĺžka stonky 40 až 500 mm
Priemer stonky 5,7 mm
Materiál stonky nerezová oceľ DIN 1.4301
Doba odozvy τ0,5 <6 s (v prúdiacom vzduchu 1 m.s-1) pre priemer 5,7 mm

© 2009 - 2021 DUMIR, s.r.o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.