DUMIR, s.r.o.

Obchodné zastúpenie firiem J.T.O. System, SENSIT, CRESSTO, COMET SYSTEM, Danfoss, Regmet, DATATHERM, MAVE a spol., Prematlak, SMARIS, JUMO, BELIMO a Johnson Controls


Sortiment » Všetky položky » Rada snímačov teploty K 160 EX s rýchlou odozvou
« späť

Rada snímačov teploty K 160 EX s rýchlou odozvou

Kategória: MERANIE TEPLOTY » Snímače teploty do výbušného prostredia
Rada snímačov teploty K 160 EX s rýchlou odozvou

Na stiahnutie

Výrobca: SENSIT

Odporové snímače teploty sú určené pre kontaktné meranie teploty kvapalných alebo plynných látok. Pracujú na princípe závislosti zmeny odporu čidla na zmene teploty. Odporové snímače teploty nie sú schopné vytvárať iskry, oblúky alebo vysoké povrchové teploty, pričom maximálny povolený DC príkon pre snímač je 2mW. Štandardný teplotný rozsah použitia snímača v ZÓNE 2 je – 30 ° C až 80 ° C, čo zodpovedá teplotnej triede T6, a v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu nesmie byť ani krátkodobo prekročený. Konštrukcia stonky snímača umožňuje použitie snímača pre priame meranie teploty v potrubiach a zároveň zaisťuje rýchlu odozvu snímača na zmeny teploty oproti snímačom s ochrannou jímkou. Snímače sú určené pre prevádzku v chemicky neagresívnom prostredí, spôsob použitia musí byť volený s ohľadom na teplotnú odolnosť hlavice a chemickú odolnosť puzdra a hlavice snímača.

ES Prehlásenie o zhode – podľa zákona 22/1997 Zb. o technických požiadavkách na výrobky v znení neskorších predpisov.

Kalibrácia – Všetka produkcia prechádza výstupnou metrologickou kontrolou, ktorá sa vykonáva porovnaním s etalóny alebo s pracovnými meradlami. Nadväznosť etalónov a pracovných meradiel je zabezpečená v zmysle §5 zákona č.505 / 1990 o metrológii. Výrobca ponúka možnosť dodávať snímače kalibrované v laboratóriu SENSIT s.r.o. (podľa požiadaviek normy STN EN ISO / IEC 17025) alebo v AKL.

Technické parametre

Typ snímača NK 160EX typ čidla Ni 1000/5000
NK 161EX typ čidla Ni 1000/6180
NK 162EX typ čidla Ni 891
Merací rozsah v ZÓNE 2 -30 °C až 80 °C
Max. DC merací prúd NK 160EX 1 mA
NK 161EX 1 mA
NK 162EX 1 mA
Typ snímača. PTK 160EX typ čídla Pt 100/3850
PTK 260EX typ čidla Pt 500/3850
PTK 360EX typ čidla Pt 1000/3850
HK 160EX typ čidla termistor NTC 20 kΩ
Merací rozsah v ZÓNE 2. -30 °C až 80 °C
Max. DC merací prúd. PTK 160EX 3 mA
PTK 260EX 1,5 mA
PTK 360EX 1 mA
HK 160EX 1 mW *)*)maximálny príkon
Merací rozsah v ZÓNE 2 -30 °C ≤ Ta ≤ 80 °C
Zapojenie snímačov teploty 2vodičové, 3vodičové, 4vodičové
Odporúčané napájanie zo zdroja SELV alebo PELV
maximálny príkon 2 mW
Doba odozvy podľa ČSN EN 60 751 (v prúdiacej vode> 0,2 m / s),
- Pre priemer stonky 4 mm: τ0,5 ≤ 4 s, τ0,9 ≤ 10 s
Izolačný odpor > 200 MΩ pri 500 V DC, 25 °C ±3 °C, vlhkosť < 80 %
Elektrická pevnosť 1000V DC po dobu 1s, 25° ± 5°C, max. 80% RH
Stupeň krytia IP 66 podľa ČSN EN 60 529
Typ svorkovnice Keramická, odporúčaný prierez prívodných vodičov 0,5 až 1,0 mm2
Materiál hlavice hliník
Rozmery hlavice 83 x 83 mm
Teplotná odolnosť hlavice -30 °C až 90 °C
Materiál stonky nerezová oceľ DIN 1.4301, 1.4404 alebo 1.4571
Priemer x hrúbka steny stonky 4x0,3 mm; 6x0,5 mm; 6x1 mm; 8x1 mm; 10x1 mm; 10x1,5 mm
Štandardná dĺžka stonky priemer 4 mm: 50, 100, 160, 220 mm
ostatné priemery: 50, 100, 160, 220, 280, 340 a 400 mm
Štandardné typy závitov G ½“ a M20x1,5
Odpor prívodných vodičov 0,254 Ω / m (dvojvodičové zapojenie)
Maximálny prevádzkový tlak so stonkou priemer 4 mm - 2,5 MPa
so stonkou s priemerom 6 až 10 mm - 6,3 MPa
Hmotnosť min 0,4 kg

© 2009 - 2021 DUMIR, s.r.o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.