DUMIR, s.r.o.

Obchodné zastúpenie firiem J.T.O. System, SENSIT, CRESSTO, COMET SYSTEM, Danfoss, Regmet, DATATHERM, MAVE a spol., Prematlak, SMARIS, JUMO, BELIMO a Johnson Controls


Sortiment » Všetky položky » SHV1
« späť

SHV1

Kategória: MERANIE HLADINY » Snímače zaplavenia
SHV1

Na stiahnutie

Výrobca: SENSIT

Snímače zaplavenia (snímače hladiny) sú tvorené kovovými snímacími elektródami a plastovou hlavicou, v ktorej je umiestnená vyhodnocovacia elektronika. Pripojenie napájacieho napätia 24VDC alebo 24VAC a zároveň kľudový stav na výstupe relé alebo tranzistor je indikovaný zelenou LED diódou. Poruchový stav (vytvorenie vodivého spojenia medzi elektródami) je signalizované červenou LED diódou vnútri škatuľky a zmenou stavu výstupného tranzistora alebo kontaktu relé. Voľba výstupu relé sa vykonáva umiestnením skratovacej prepojky (jumpera) na DPS. Všetky kovové časti sú z nerez ocele triedy 17240, základná dĺžka snímacích elektród je 50 mm. Prívodné káble sú ku svorkovnici pripájané cez vývodky, ktoré sú súčasťou plastovéj hlavice. Základným materiálom hlavice je POLYAMID.

Snímače zaplavenia (snímača hladiny) pracujú na princípe rozdielnej vodivosti (konduktivity) vzduchu a vody. Voda vplyvom rozpustených minerálnych a organických látok sa stáva do určitej miery vodivou. V bežných podmienkach (dažďová voda) má vodivosť od 5 mS / m smerom k vyšším hodnotám. Od tejto hodnoty je nastavená s rezervou (menej ako 1 mS / m) aj citlivosť vlastného snímača zaplaveniu (snímače hladiny). Pri spojení elektród vodivým médiom prechádza obvodom prúd (rádovo uA), ten detekuje vyhodnocovacia elektronika, týmto dochádza k signalizácii stavu červenou LED diódou, aktiváciou výstupného tranzistora (otvorený kolektor) zopnutie alebo rozopnutie kontaktov relé.

Snímače zaplavenia (snímače hladiny) sú určené na signalizáciu poruchových stavov súvisiacich s únikom vody v priemyselných prevádzkach, ale aj miestnostiach, kanceláriách, prípadne vo výrobných halách v rozsahu od 0 do 80 ° C. Snímače zaplavenia (snímača hladiny) vyhovujú stupňu ochrany IP 65 podľa ČSN EN 60 529 a spĺňajú podmienky pre prevádzku v bežnom, chemicky neagresívnom prostredí, spôsob použitia musí byť volený s ohľadom na teplotnú odolnosť hlavice a chemickú odolnosť púzdra a hlavice snímača.

Možné aplikácie:

  • Vypínanie čerpadla pri dosiahnutí potrebnej hladiny
  • Zatopenie objektov spodnou vodou, záplavami, kanalizáciou
  • Zatopenie zberných jám, zopnutie čerpadla po dosiahnutí hladiny
  • Signalizácia úniku vody z práčky, boilera, darling pod.
  • Zatopenie miestnosti pri rôznych poruchách zariadení — porušený napúšťací prívod na WC, pretečenie vane alebo umývadla
  • Sledovanie kondenzátu vo vzduchotechnickom kanáli

ES Prehlásenie o zhode – podľa zákona 22/1997 Zb. o technických požiadavkách na výrobky v znení neskorších predpisov.

Technické parametre

Napájacie napätie 9 až 30 VDC/VAC; doporučené 24 VDC/VAC
Teplotný rozsah použitia v okolí hlavice 0 až 80 ° C
snímacie elektródy maximálne do 100 ° C
Výstupný signál reléový výstup alebo výstupná svorka typu otvorený kolektor
Max. odber bez zaťaženia cca. 25 mA
Max. odber zo zaťažením cca. 50 mA
Max. spínaný prúd 6 A
Spínané napätie do 24 VDC/VAC
Signalizácia LED červená - alarmový stav
LED zelená - zariadenie v prevádzke, alarmový stav neaktívny
Citlivosť spínania funkcia alarmu aktívna pri konduktivite kvapaliny od 1 m S / m-1
Izolačný odpor medzi elektródami ≥ 500 VDC (medzi elektródami pripojenými do PCB)
Krytie hlavice IP65 podľa ČSN EN 60 529
Material hlavice POLYAMID
Materiál elektród nerezová ocel triedy DIN 1.4301
Rozmery hlavica 90 x 63 x 34 mm
vrátane elektród 141 x 63 x 34 mm
Hmotnosť 125 g

© 2009 - 2021 DUMIR, s.r.o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.