DUMIR, s.r.o.

Obchodné zastúpenie firiem J.T.O. System, SENSIT, CRESSTO, COMET SYSTEM, Danfoss, Regmet, DATATHERM, MAVE a spol., Prematlak, SMARIS, JUMO, BELIMO a Johnson Controls


Sortiment » Všetky položky » SHV2
« späť

SHV2

Kategória: MERANIE HLADINY » Snímače zaplavenia
SHV2

Na stiahnutie

Výrobca: SENSIT

Snímače zaplavenia (snímače hladiny) sú tvorené plastovou hlavicou, v ktorej je umiestnená vyhodnocovacia elektronika s externou sondou, ktorá je tvorená silikónovým káblom, na ktorého konci je pripojená plastová škatuľka so snímacími elektródami. Kovové elektródy sú z nerezovej ocele DIN 1.4301, dĺžka vlastných snímacích elektród je 50 mm, základná dĺžka prepojovacieho kábla je 2 m. Pripojenie napájacieho napätia 24VDC alebo 24VAC a zároveň kľudový stav na výstupe relé alebo tranzistora je indikovaný zelenou LED diódou. Poruchový stav (vytvorenie vodivého spojenia medzi elektródami) je signalizovaný červenou LED diódou vnútri škatuľky a zmenou stavu výstupného tranzistora alebo kontaktu relé. Voľba výstupu relé sa vykonáva umiestnením skratovacej prepojky (jumpera) na DPS. Prívodné káble napájania a výstupných kontaktov sú k svorkovnici pripájané cez vývodky, ktoré sú súčasťou plastovej hlavice. Základným materiálom hlavice je POLYAMID.

Snímače zaplavenia (snímače hladiny) pracujú na princípe rozdielnej vodivosti (konduktivity) vzduchu a vody. Voda vplyvom rozpustených minerálnych a organických látok sa stáva do určitej miery vodivou. V bežných podmienkach (dažďová voda) má vodivosť od 5 mS / m-1 smerom k vyšším hodnotám. Od tejto hodnoty je nastavená s rezervou (menej ako 1 mS / m-1) aj citlivosť vlastného snímača. Medzi ponorenými elektródami prechádza prúd (rádovo uA), ten detekuje vyhodnocovacia elektronika, týmto dochádza k signalizácii stavu červenou LED diódou, aktiváciou výstupného tranzistora (otvorený kolektor) a zopnutie alebo rozopnutie relé (oboje podľa nastavenia skratovacej prepojky na jumpery).

Snímače zaplavenia (snímače hladiny) v prevedení s externou sondou sú určené na signalizáciu poruchových stavov súvisiacich s únikom vody v priemyselných prevádzkach, ale aj miestnostiach, kanceláriách, prípadne vo výrobných halách v rozsahu od 0 do 80 ° C. Snímače zaplavenia (snímače hladiny) vyhovujú stupňu ochrany IP 65 podľa ČSN EN 60 529 a spĺňajú podmienky pre prevádzku v bežnom, chemicky neagresívnom prostredí, spôsob použitia musí byť volený s ohľadom na teplotnú odolnosť hlavice a chemickú odolnosť púzdra a hlavice snímača.

Technické parametre

Typ snímača SHV2
Napájacie napätie 9 až 30 VDC/VAC; doporučené 24 VDC/VAC
Teplotný rozsah použitia v okolí hlavice 0 až 80 ° C
snímacie elektródy maximálne do 100 ° C
Výstupný signál reléový výstup alebo výstupná svorka typu otvorený kolektor
Max. odber bez zaťaženia cca. 25 mA
Max. odber zo zaťažením cca. 50 mA
Max. spínaný prúd 6A
Spínané napätie do 24 VDC/VAC
Signalizácia LED červená - alarmový stav
LED zelená - zariadenie v prevádzke, alarmový stav neaktívne
Citlivosť spínania funkcia alarmu aktívna pri konduktivite kvapaliny od 1 m S / m-1
Izolačný odpor medzi elektródami ≥ 500 VDC (medzi elektródami nepripojenými do PCB)
Krytie hlavice IP65 podľa ČSN EN 60 529
Krytie externej sondy IP67 podľa ČSN EN 60 529
Materiál hlavice POLYAMID
Materiál elektród nerezová oceľ triedy DIN 1.4301
Materiál externej sondy SILAMID
Dĺžka kábla externej sondy základné 2m, zákazkovo do 15 m
Typ kábla externej sondy silikón tienený 2 x 0,22 mm2
Rozmery hlavica 90 x 63 x 34 mm
externá sonda 61 x 24 x 25 mm
Hmotnosť 190g s externou sondou 2m

© 2009 - 2021 DUMIR, s.r.o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.