DUMIR, s.r.o.

Obchodné zastúpenie firiem J.T.O. System, SENSIT, CRESSTO, COMET SYSTEM, Danfoss, Regmet, DATATHERM, MAVE a spol., Prematlak, SMARIS, JUMO, BELIMO a Johnson Controls


Sortiment » Všetky položky » Séria TMS
« späť

Séria TMS

Kategória: REGULÁTORY TLAKU » TMS
Séria TMS

Na stiahnutie

Výrobca: CRESSTO

Tlakový spínač je prvok regulačnej techniky, ktorý porovnáva aktuálny tlak či tlakovú diferenciu na vstupe s vopred nastavenou úrovňou a na výstupe dáva dvojhodnotovú informáciu, či je hodnota vstupného tlaku pod resp. nad referenčnou úrovňou. V porovnaní s mechanickými spínačmi tento elektronický vyniká vysokou spoľahlivosťou, presnosťou a dlhodobou stabilitou. Pri vhodnom zapojení výkonového akčného členu, možno tento spínač využiť ako dvojstavový spätnoväzobný regulátor.

Prístroj možno použiť pre indikáciu, reguláciu aj meranie najmä v odbore malých a veľmi malých tlakov, t.j. predovšetkým odbor vzduchotechniky, klimatizácie, vetrania, riadenie spaľovacích procesov, konštrukcie prístrojov a pod. Je konštruovaný pre snímanie diferenčného tlaku a tým pokrýva tiež požiadavku na snímanie tlakov relatívnych. Nie je však určený pre meranie pri vysokom súhlasnom tlaku, napríklad na prietokových clonách v tlakových rozvodoch. Pre tlaky viac ako 100 kPa je možné dodať tento prístroj iba v prevedení relatívnom. Pracovným médiom môže byť neagresívny plyn. Použitie neagresívnej kvapaliny, ktoré je povolené pre tlakové rozsahy vyššie ako 2,5 kPa, doporučujeme konzultovať s výrobcom.

Technické parametre

Menovité tlakové rozsahy
relatívne prevedenie
±100 Pa až ±100kPa
až 1MPa
Maximálny pretlak do 2kPa
od 2kPa do 20kPa
od 20kPa do 100kPa
nad 100kPa
20 kPa
50 kPa
300% men.rozsahu
200% men.rozsahu
Chyba nastavenia max. 2% ± 2 Pa
Teplotná chyba nuly typ. 0,2%
max. 0,3%/10 °C
Teplotná chyba rozsahu typ. 0,2%
max. 0,3%/10 °C
Komp. teplotný rozsah 0 ÷ +70 °C
Prevádzkový teplotný rozsah 0 ÷ +85 °C *
Skladovacia teplota -25 ÷ 100 °C *
Napájacie napätie 12 ÷ 36VDC
Napájací prúd < 15mA
Výstupný prúd záťaže max. 100mA
Pracovná poloha ľubovoľná
Krytie min. IP 65
Hmotnosť cca 100g
Súhlasný tlak pre diferenčné prevedenie max. 100kPa
* prevedenie s displejom -20 ÷ 55 °C

© 2009 - 2021 DUMIR, s.r.o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.