DUMIR, s.r.o.

Obchodné zastúpenie firiem J.T.O. System, SENSIT, CRESSTO, COMET SYSTEM, Danfoss, Regmet, DATATHERM, MAVE a spol., Prematlak, SMARIS, JUMO, BELIMO a Johnson Controls


Sortiment » Všetky položky » Snímače teploty s magnetickým uchytením
« späť

Snímače teploty s magnetickým uchytením

Kategória: MERANIE TEPLOTY » Príložné snímače
Snímače teploty s magnetickým uchytením

Na stiahnutie

Výrobca: SENSIT

Tieto odporové snímače teploty sú určené pre kontaktné meranie povrchovej teploty z feromagnetických materiálov. Kontakt s meranou plochou je zaistený odpružením meracieho puzdra. Plastová hlavica je opatrená káblovou priechodkou (v hlavici je umiestnená svorkovnica) alebo konektorom. Štandardný teplotný rozsah použitia snímačov je –30 až 100 ° C. Snímače teploty je možné použiť pre všetky riadiace systémy, ktoré sú kompatibilné s typmi čidiel alebo výstupnými signálmi uvedenými v tabuľke technických parametrov.

Snímače teploty sú určené pre prevádzku v neagresívnom prostredí.

PRÍSLUŠENSTVO:

  • Pripojovací konektor ELKA 4012
  • Prepojovacie káble s konektorom priamym RKT popr. pravouhlým RKWT

ES Prehlásenie o zhode – podľa zákona 22/1997 Zb. o technických požiadavkách na výrobky v znení neskorších predpisov.

Kalibrácia – Všetka produkcia prechádza výstupnou metrologickou kontrolou, ktorá sa vykonáva porovnaním s etalóny alebo s pracovnými meradlami. Nadväznosť etalónov a pracovných meradiel je zabezpečená v zmysle §5 zákona č.505 / 1990 o metrológii. Výrobca ponúka možnosť dodávať snímače kalibrované v laboratóriu SENSIT s.r.o. (Podľa požiadaviek normy ČSN EN ISO / IEC 17025) alebo v AKL.

Možnou alternatívou snímačov série s 190 sú káblové snímače s magnetickým uchytením TR 158.

snímač magnetický

Technické parametre

Technické paramete Viď katalógový list

© 2009 - 2021 DUMIR, s.r.o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.