DUMIR, s.r.o.

Obchodné zastúpenie firiem J.T.O. System, SENSIT, CRESSTO, COMET SYSTEM, Danfoss, Regmet, DATATHERM, MAVE a spol., Prematlak, SMARIS, JUMO, BELIMO a Johnson Controls


Sortiment » Všetky položky » TSZ4H-24 - RS485 alebo TSZ4H-230 - RS485
« späť

TSZ4H-24 - RS485 alebo TSZ4H-230 - RS485

Kategória: MERANIE TEPLOTY » Teplotné spínače TSA, TFA, TSZxx
TSZ4H-24 - RS485 alebo TSZ4H-230 - RS485

Na stiahnutie

Výrobca: SENSIT

Spínač je navrhnutý ako dvojstupňový regulátor, ktorý porovnává nastavenú a meranú teplotu a pri dosiahnutí nadstavenej teploty umožňuje prepínanie galvanicky oddelených kontaktov. Napájacie napätie spínačov je 7 až 36 V alebo 230 V striedavého prúdu (podľa typu). K spínaču je možné pripojiť až 2 platinové (Pt 1000/3850) alebo niklové (Ni 1000/6180) teplotné snímače. Displej spínača zobrazuje v priebehu merania okamžitú hodnotu meranej teploty postupne z oboch senzorov. Nastavenie jednotlivých parametrov sa vykonáva pomocou dvoch ovládacích tlačidiel.

Spínač môže byť použitý v 5 rôznych funkciách:

 • Spínač pracuje ako jednoduchý regulátor, ktorý spíná jedno relé podľa nadstaveného teplotného intervalu a druhé relé pri prekročení nastavenej havarijnej teploty ( sa využíva jedno teplotné čidlo)
 • Spínač pracuje ako jednoduchý regulátor, ktorý spína každé relé zvlášť podľa nadstaveného teplotného intervalu (používa sa iba jedno teplotné čidlo)
 • Spínač pracuje ako dvojitý regulátor, tj. každé relé je ovladáne teplotou jedného čidla
 • Spínač pracuje ako difernčný regulátor, ktorý spína na základe absolútneho rozdielu teploty z dvoch snímačov (podobne ako funkcia č. 1)
 • Spínač pracuje ako diferenčný regulátor, ktorý spíná na základe absolútneho rozdielu teploty z dvoch snímačov (podobne ako funkcia č. 2)

U každej funkcie je možné nastaviť časové oneskorenie rozpínania relé (pre relé 1) a to do rozsahu 0 až 300 s. Meranie teplôt a nastavenie všetkých parametrov je možné vykonať pomocou priemyselnej brány RS 485 s komunikačnými protokolmi ModBus RTU. Jednoduchým konvertorom RS 485 / RS 232 je možné pripojiť spínač k počítaču sériového portu a vykonávať rôzne nastavenia. K tomuto účelu je možné použiť softvér umiestnený na webových stránkach www.sensit.cz/ke-stazeni. Spínač je určený na montáž na DIN lištu. Teplotný rozsah použitia spínača je daný typom použitého snímača teploty (napr. pre snímač v obale TG 8 je rozsah –50 ° C až 200 ° C). Maximálny rozsah použitia spínača je –50 ° C až 250 ° C.

Spínače sú určené na prevádzku v chemicky neagresívnom prostredí.

 • EÚ vyhlásenie o zhode - podľa zákona 22/1997 Sb. O technických požiadavkách na výrobky, v znení neskorších predpisov.
 • Kalibrácia - všetka produkcia prechádza výstupnou metrologickou kontrolou, ktorá sa vykonáva porovnaním s etalónmi alebo pracovnými meračmi. Náväznosť etalónov a pracovných meradiel je zabezpečená v zmysle § 5 zákona č. 505/1990 o metrológii. Výrobca ponúka možnosť dodávky snímačov kalibrovaných v laboratóriu SENSIT s.r.o. (Podľa požiadaviek normy ČSN EN ISO / IEC 17025) alebo v AKL.

Schéma zapojenia:

Schema zapojenia TSZ4H-RS485
 • Komunikačné vlasnosti:
 • Komunikácia po RS 485 maximálna dĺžka segmentu 1200 m, asynchrónný prenos:
 • prenosové rýchlosti 1200, 2400, 4800 Bd
 • 32 modulov na jeden sériový port
 • protokol ModBus 1 stop bit, bez parity

Technické parametre

Výstup 2 relé
Typ čidla Pt 100/3850 alebo Pt 1000/3850 - štandard
Ni 1000/6180 - modifikácia
Maximálny teplotný rozsah použitia -50°C až 400 °C (podľa typu čidla alebo varianty snímača)
Napájacie napätie TSZ4H-24 - RS485: 10 - 36 V DC, 9 až 24 V AC
TSZ4H-230 - RS485 :230 V AC
Maximálne spínané napätie / prúd 250 V AC / 10 A
Maximálna chyba spínača * ± (0,15 % z hodnoty + 1 dig) - min. chyba 0,2 °C
Rozlišenie 0,1 °C
Hysterézia nastaviteľná, min. 1°C
Rozsah nadstavenia teploty -50 °C až 400 °C, krok 0,1 °C
Displej 4 miestný - červená LED, výška znakov 10 mm
Nadstavenie jasu displeja 4 úrovne
Aktualizácia zobrazenia < 0,2 s
Typ svorkovnice svorkovnica ARK 210, prierez vodičov 0,35 až 1,5 mm2
Materiál krabičky LEXAN
Rozmery krabičky (V x Š x H) 98 x 71 x 61 mm
Stupeň krytia IP 20 podľa ČSN EN 60 529, v platnom znení
Pracovné podmienky teplota okolia: -5°C až 60°C
relatívna vlhkosť: max 85% (pri teplote okolia 25°C)
atmosférický tlak: 87 až 107 kPa
Hmotnosť bez snímača TSZ4H-24 - RS485: 0,15 kg
TSZ4H-230 - RS485: 0,25 kg
* nezahŕňa chybu čidla

© 2009 - 2021 DUMIR, s.r.o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.