DUMIR, s.r.o.

Obchodné zastúpenie firiem J.T.O. System, SENSIT, CRESSTO, COMET SYSTEM, Danfoss, Regmet, DATATHERM, MAVE a spol., Prematlak, SMARIS, JUMO, BELIMO a Johnson Controls


Sortiment » Všetky položky » TSZ4H-24 alebo TSZ4H-230
« späť

TSZ4H-24 alebo TSZ4H-230

Kategória: MERANIE TEPLOTY » Teplotné spínače TSA, TFA, TSZxx
TSZ4H-24  alebo TSZ4H-230

Na stiahnutie

Výrobca: SENSIT

Tieto teplotné spínače TSZ4H s displejom sú konštruované ako dvojstavové regulátory, ktoré porovnávajú nastavenú a meranú teplotu a pri dosiahnutí nastavenej teploty umožňujú prepínanie galvanicky oddelených kontaktov. Napájacie napätie senzorov je 7 až 36 V alebo 230 V striedavého prúdu (podľa typu). K spínačom je možné pripojiť až 2 teplotné snímače. Displej spínača zobrazuje v priebehu merania okamžitú hodnotu meranej teploty postupne z oboch senzorov. Nastavenie jednotlivých parametrov sa vykonáva pomocou dvoch ovládacích tlačidiel.

Spínač môže byť použitý v 5 rôznych funkciách:

  • Spínač pracuje ako jednoduchý regulátor, ktorý spíná jedno relé podľa nadstaveného teplotného intervalu a druhé relé pri prekročení nadstavenej havarijnej teploty ( sa využíva jedno teplotné čidlo)
  • Spínač pracuje ako jednoduchý regulátor, ktorý spína každé relé zvlášť podľa nastaveného teplotného intervalu (používa sa iba jedno teplotné čidlo)
  • Spínač funguje ako dvojitý regulátor, tj. každé relé je ovládané teplotou jedného snímača
  • Spínač pracuje ako diferenčný regulátor, ktorý spína na základe rozdielu teploty z dvoch snímačov (podobne ako funkcia č. 1)
  • Spínač pracuje ako diferenčný regulátor, ktorý spína na základe rozdielu teploty z dvoch snímačov (podobne ako funkcia č. 2)

U každej funkcie je možné nastaviť časové oneskorenie rozpínacieho relé (pre relé 1) a to do rozsahu 0 až 300 s. Spínače sú určené na montáž na DIN lištu. Teplotný rozsah použitia spínača je daný typom použitého snímača teploty (napr. Pre snímač v obale TG 8 je rozsah –50 ° C až 200 ° C). Maximálny rozsah použitia spínača je –50 ° C až 250 ° C.

Spínače sú určené na prevádzku v chemicky neagresívnom prostredí.

  • Výrobca zabezpečuje EÚ vyhlásenie o zhode.
  • Kalibrácia – Všetka produkcia prechádza výstupnou metrologickou kontrolou, ktorá sa vykonáva porovnaním s etalónmi alebo pracovnými meračmi. Náväznosť etalónov a pracovných meradiel je zabezpečená v zmysle § 5 zákona č. 505/1990 o metrológii. Výrobca ponúka možnosť dodávky snímačov kalibrovaných v laboratóriu SENSIT s.r.o. (Podľa požiadaviek normy ČSN EN ISO / IEC 17025) alebo v AKL.
  • Schéma zapojenia:
Schema zapojenia TSZ4H

Technické parametre

Výstup 2 relé
Typ čidla Pt 100/3850 alebo Pt 1000/3850 - štandard
Ni 1000/6180 - modifikácia
Maximálny teplotný rozsah použitia -50 °C až 400 °C (podľa typu čidla a alebo variantne snímača)
Napájacie napätie TSZ4H-24: 10 až 33 V DC, 9 až 24 V AC
TSH4H-230: 230 V AC
Maximálne spínané napätie / prúd 250 V AC / 10 A
Maximálna chyba spínača * ± (0,15 % z hodnoty + 1 dig)- minimálna chyba 0,2 °C
Rozlišenie 0,1 °C
Hyterézia nastaviteľná, min. 1°C
Rozsah nadstavenia teploty -50 °C až 400 °C, krok 0,1 °C
Displej 4 miestný - červené LED, výška znakov 10 mm
Nadstavenie jasu displeja 4 úrovne
Aktualizácia zobrazenia < 0,2 s
Typ svorkovnice svorkovnica ARK 210, prierez vodičov 0,35 až 1,5 mm2
Materiál krabičky LEXAN
Rozmery krabičky (V x Š x H) 98 x 71 x 61 mm
Stupeň krytia IP 20 podľa ČSN EN 60529, v platnom znení
Pracovné podmienky teplota okolia: -5 ° C až 60 ° C
relatívna vlhkosť: max 85% (pri teplote okolia 25 ° C)
atmosférický tlak: 87 až 107 kPa
Hmotnosť bez snímača TSH4H-24: 0,15 kg
TSH4H-230: 0,25 kg
* nezahŕňa chybu čidla

© 2009 - 2021 DUMIR, s.r.o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.