DUMIR, s.r.o.

Obchodné zastúpenie firiem J.T.O. System, SENSIT, CRESSTO, COMET SYSTEM, Danfoss, Regmet, DATATHERM, MAVE a spol., Prematlak, SMARIS, JUMO, BELIMO a Johnson Controls


Sortiment » Všetky položky » Teplota - RS485
« späť

Teplota - RS485

Kategória: MERANIE TEPLOTY » Prevodníky
Teplota - RS485

Na stiahnutie

Výrobca: SENSIT

Prevodníky radu ST 485 sú určené k prevodu signálu odporového snímača na báze Pt 1000/3850 na digitálny signál sériovej zbernice RS485. Rozsah meraných teplôt je –50 až 150 ° C. Komunikačné vstupy sú chránené proti prepätiu. Ak je modul na vedenie umiestnený ako koncový, je možné skratovaním kontaktov (switch SW vedľa svoriek pre pripojenie komunikačných vodičov) pripojiť k vedeniu zakončovací odpor. Všetky nastavenia sú uložené v pamäti EEPROM. Modul elektroniky je vybavený obvodom WATCHDOG, ktorý dohliada na správny beh programu v procesore. Prevodníky je možné použiť pre všetky riadiace systémy, ktoré sú kompatibilné s komunikačnými protokolmi ADAM 4000, ADVANTECH a MODBUS RTU. Jednoduchá montáž snímačov teploty je zaistená vďaka jedinečnému dizajnu „S hlavica“ spoločnosti Sensit s.r.o. Prevodníky sú určené pre použitie v neagresívnom prostredí a sú vyrábané v troch základných variantoch:

  1. ST 485A - s jednoduchým komunikačným protokolom ASCII, zhodným s modulmi ADAM 4000 fi rmy ADVANTECH, tzn. že pre ovládanie je možné použiť štandardné ovládače pre moduly ADAM v rôznych riadiacich programoch. Pre uľahčenie sprevádzkovanie je modul vybavený zelenou LED diódou indikujúca prítomnosť napájania a červenou LED diódou signalizujúca prebiehajúcu komunikáciu. Modul STRS 485× je na doske vybavený skratovacej prepojkou INIT. Ak je táto pri zapnutí napájania skratovaná, modul komunikuje prenosovou rýchlosťou 9600 Bd bez kontrolného súčtu, na adrese 00.
  2. ST 485B - štruktúra príkazov zodpovedá komunikačnému protokolu ARION, ktorý je využívaný v riadiacich systémoch spoločnosti Amit.
  3. ST 485C - štruktúra príkazov zodpovedá komunikačnému protokolu ModBus.

ES vyhlásenie - podľa zákona 22/1997Sb. V platnom znení pre prevodníky s výstupom RS 485. Kalibrácia - štandardne vykonávame kalibrácia odporových snímačov teploty podľa normy STN EN ISO / IEC 17025 v teplotnom rozsahu uvedeného typu snímača.


© 2009 - 2021 DUMIR, s.r.o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.