DUMIR, s.r.o.

Obchodné zastúpenie firiem J.T.O. System, SENSIT, CRESSTO, COMET SYSTEM, Danfoss, Regmet, DATATHERM, MAVE a spol., Prematlak, SMARIS, JUMO, BELIMO a Johnson Controls


Sortiment » Všetky položky » PTL1/PTS1
« späť

PTL1/PTS1

Kategória: Analógové prevodníky » Termoelektrický prevodník- PTL1/PTS1
PTL1/PTS1

Na stiahnutie

Výrobca: SMARIS

Prevodníky pre termočlánky s unifikovanými výstupmi 4 až 20 mA, 0 až 20 mA, 0 až (5) 10 V

použitie: Prevodníky sú určené pre prevod signálu z termoelektrických snímačov teploty (podľa STN IEC 584) na priemyselné unifikované signály. Výstupný signál je lineárny s priebehom termonapětí (nie je lineárny s teplotou).

popis: Signál z termočlánku je privedený na vstup prevodníka. Prevodník umožňuje kompenzovať zmenu teploty studeného konca termočlánku. Pre kompenzáciu zmeny teploty studeného konca termočlánku je využitý interná odporový snímač teploty Pt 100. Prerušenie termočlánku je indikované nadprúdom výstupného signálu. (U prevodníkov s napäťovým výstupom je táto porucha indikovaná zvýšením výstupného napätia nad horný limit rozsahu.) Výstupom je niektorý z unifikovaných analógových signálov (pozri ďalej), ktorý je lineárny s priebehom termonapětí.Tato rad prevodníkov nie je vybavená galvanickým oddelením vstupného a výstupného signálu.

Technické parametre

Vstupný signál termočlánok, štandardne typy B, J, K, S, (podľa ČSN IEC 584-1)
Kompenzácia studeného konca Pt 100B
Výstupný signál lineárne s termonapätím (nie je lineárny s meranou teplotou), možno dodať prevedenie s niektorým z unifikovaných výstupov
dvojvodičové napájanie 4 až 20mA
trojvodičové napájanie 0 až 20mA,0až5V,0až10V,4až20mA
Napájacie napätie dvojvodičové napájanie 4 až 20 mA 11 až 30 VDC
trojvodičové napájanie 19 až 30 VDC
(ochrana proti prepólovaniu napájacieho napätia)
Maximálna hodnota zaťažovacieho odporu v prúdovej slučke pri VS = 24 VDC 600 Ohm (dvojvodič 4 až 20 mA)
Vplyv zmeny napájacieho napätia STN EN 60770

© 2009 - 2021 DUMIR, s.r.o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.